SKLEP MIK
Produkty Koszyk
nowoczesnosci
Autoportret
Nowoczesności

Cena: 10.00 zł

Liczba mnoga w tytule tego numeru „Autoportretu” nie jest błędem. Również brak przestrzeni został zamierzony. Trzydziesty numer naszego kwartalnika zaplanowaliśmy, zaprojektowaliśmy jako wielogłosowy numer o narracjach modernizmu, o teoriach nowoczesności i jej krytykach, wreszcie, a może przede wszystkim, jako dyskusję o naszej współczesnej nowoczesności, jak również o tym, co się dzieje, kiedy modernizm staje się dziedzictwem.

W numerze:

  • Miasta filozofów nowoczesnych i ponowoczesnych, po których oprowadza czytelnika Paweł Jaworski
  • Ewa Zamorska-Przyłuska wybiera się na przechadzkę z dwudziestowiecznymi pisarzami i wsłuchuje się w to, co mają do powiedzenia na temat architektury modernistycznej
  • Mroczne oblicze modernizmu i modernizacji w międzywojennych Niemczech odsłania Michał Wiśniewski
  • Piotr Winskowski tropi dyskretne inspiracje techniką w architekturze współczesnej i nie tylko
  • Prędkość to jedno z fundamentalnych odkryć włoskiego futuryzmu, a Emiliano Ranocchi naświetla z perspektywy globalizującego się świata ambiwalencje tego liczącego sobie już sto lat hasła
  • Agostino De Rosa próbuje wyekstrahować esencję minimalistycznej architektury Tadaa Anda